Stichting Josje
"Voor gezinnen met meervoudig complex gehandicapte kinderen."

Activiteiten


OverAanleiding
De aanleiding voor het ontstaan van de Stichting is dat Bart van Wetten, oprichter en voorzitter van Stichting Josje op 4 augustus 2014 vader werd van Josje, een prachtig meisje met een meervoudig complexe handicap. Al snel werd duidelijk dat naast alle zorgvraag voor het kind, er bij de acceptatie, aanvaarding etc. voor het hele gezin heel wat komt kijken.


Ontstaan
Stichting Josje is ontstaan vanuit persoonlijke ervaring. Naar voren kwam dat niet alles goed geregeld is voor gezinnen met een kind met een handicap. Een wirwar van regels die soms willekeurig wordt toegepast. Instanties die van elkaar niet precies weten hoe het zit. Men komt de hulp niet aandragen en naast de hulp voor het kind wordt de noodzakelijke ondersteuning voor de rest van het gezin ernstig onderschat. Daargelaten dat men überhaupt weet waar men aan moet kloppen voor welke vorm van ondersteuning dan ook.


Missie
Elk gezin met een kind met een meervoudig complexe handicap moet als ‘normaal’ gezin door het leven kunnen gaan. Wet- en regelgeving, hulp en ondersteuning, informatie moeten aansluiten op de situatie binnen het gezin. Stichting Josje wil door het organiseren van activiteiten gezinnen bij elkaar brengen om zowel de praktische kanten als de emotionele kanten bespreekbaar te maken, informatie uitwisselen zodat het leven draaglijker wordt.

Contact